Adres:

Godziny otwarcia:

kontakt:

zarząd oddziału

Artur Falkowski

PREZES ODDZIAŁU
arturfalkowski3@wp.pl
tel. 504 865 389

Rafał szymczak

WICEPREZES ODDZIAŁU
ucszymczak@wp.pl
tel. 500 063 191

kamil muszyński

WICEPREZES ODDZIAŁU
sanitariusz0708@wp.pl
tel. 502 909 293

artur pilecki

WICEPREZES ODDZIAŁU

bogdan kalinowski

WICEPREZES ODDZIAŁU
bkalinowski@grupadekarska.pl
tel. 602 620 873

ORZECZNICY TECHNICZNI

JAN GRYCUK

JAN OLIZAROWICZ

KAMIL MUSZYŃSKI